Validatie vertaling NL

Hoe verloopt de vertaling van de uitgebreide Orphanet-database?
Tot 2012 was de Orphanet-website beschikbaar in 6 talen (Frans, Engels, Duits, Italiaans, Spaans en Portugees) maar niet in het Nederlands. Sinds 2013 is het framework van de website ook beschikbaar in het Nederlands.
 
De vertaling van de Orphanet website naar het Nederlands omvat meerdere onderdelen:
- vertaling van het framework van de website
- vertaling en validatie van de lijst met medische termen en synoniemen van de zeldzame ziekten
- vertaling en validatie van de ziektespecifieke samenvattingen
- vertaling van allerhande rapporten. 
 
De (wetenschappelijke) informatie op de website wordt regelmatig uitgebreid en bijgewerkt naar de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen. Het vertalen van de Orphanet-website kan dan ook niet als een éénmalige inspanning gezien worden, maar is een continu proces. 
 
Ook het aantal ziektespecifieke samenvattingen dat u reeds online kan vinden, wordt steeds uitgebreid. De volgorde van vertaling wordt bepaald door de volgorde van inhoudelijke update van deze ziektesamenvattingen.
 
De ziektelijst met medische termen en synoniemen is vertaald en wordt voortdurend geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe zeldzame ziekten ontdekt worden. Deze ziektelijst wordt gevalideerd door Vlaamse en Nederlandse experts. 
 
Indien u wil meewerken aan deze validatie, horen we dit graag. Ook indien u fouten of ontbrekende synoniemen opmerkt, mag u ons dit steeds melden: orphanetbelgium@sciensano.be