Centraal Register Zeldzame Ziekten

Het Centraal Register Zeldzame Ziekten centraliseert gegevens van alle Belgische patiënten met een zeldzame ziekte.
 
 
Deelnemende centra 
De acht officieel erkende genetische centra in België verzamelen gegevens voor het register. Raadpleeg de contactgegevens van deze centra.
 
Definitie van de Data Collectie
Op deze pagina kan u alle technische informatie vinden die nodig is om de datacollectie uit te voeren. Er zijn ook documenten beschikbaar voor de artsen en data invoerders met o.a. de definities van de variabelen.
 
Klinische studies en onderzoek
Het regi​ster ondersteunt onderzoek naar zeldzame ziekten en de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen.​ Ontdek waarom deelname aan klinische studies belangrijk is.
 
 
Patiëntenverenigingen
De patiëntenverenigingen hebben inspraak in de ontwikkeling van het register. U kan deze verenigingen contacteren als u vragen heeft over het register, of over een zeldzame ziekte in het algemeen.
 
 
Onderzoeksresultaten
Op basis van de verzamelde gegevens wordt er epidemiologisch onderzoek gedaan. U kan de resultaten van het onderzoek raadplegen.