CRRD Definitie van de Data Collectie

Op deze pagina kan u alle technische informatie vinden die nodig is om de datacollectie uit te voeren. Het bevat o.a. ook de definities en extra informatie die nuttig kunnen zijn voor artsen om de gegevens te verzamelen en voor encodeurs om de gegevens in te brengen.