Resultaten voor het CRRD-project

  • Deze lijst toont alle zeldzame ziekten die met een bevestigde diagnose werden geregistreerd tot april 2020 in het Centrale Register voor Zeldzame Ziekten in België. De classificatie van de zeldzame ziekten werd gedaan op basis van de ORDO lijst van Orphanet (versie juli 2019).