Resultaten voor het Orphanet-project

Belgische data in Orphanet

 

Vertaling van Orphanet

 

Enkele cijfers ter indicatie van de progressie van de vertaling

De onderstaande tabel toont het aantal termen in Orphanet dat reeds werd vertaald naar het Nederlands, onderverdeeld in verschillende categorieën: actieve klinische entiteiten (groen), actieve functionele entiteiten voor classificatie (blauw), actieve farmacologische entiteiten (geel), en inactieve entiteiten (rood). Termen werden ook onderverdeeld per type: Pat (voorkeursterm), Syn (synoniemen), en Wrd (trefwoorden). Vervolgens toont het staafdiagram het aantal samenvattingen in Orphanet dat reeds werd vertaald naar het Nederlands, hetzij enkel definities (groen), hetzij volledige teksten bestaande uit meerdere secties (blauw).